Şoseaua Kiseleff

Lungime : 8 km

Timp de parcurs : 2-2 1/2 ore

Piaţa Victoriei — Şoseaua Kiseleff — Muzeul Satului — Piaţa Charles de Gaulle — B-dul Aviatorilor — strada Muzeul Zambacian — strada Emile Zola — strada Andrei Mureşanu — strada Sofia — strada G. Demetriade — Monumentul Aviatorilor — Şoseaua Aviatorilor — Aleea Alexandru — strada Atena — strada Varşovia — Piaţa Quito — strada Londra — strada Atena — Aleea Modrogan — B-dul Aviatorilor — Piaţa Victoriei

Primul traseu pe care îl vom descrie în cele ce urmează ne va conduce de-a lungul a două celebre „şosele“ bucureştene, cunoscute astăzi sub denumirea de Pavel Dimitrievici Kiseleff şi Aviatorilor. Spunem „astăzi“, pentru că, după cum vom vedea, ele au purtat în trecut mai multe denumiri. Axe principale ale părţii de nord a capitalei, cu largă deschidere, mărginite de alei umbroase, ritmate de ronduri, având, la început şi la sfârşit câte o amplă piaţă, aceste bulevarde au fost cunoscute odinioară şi în bună măsură au rămas aşa şi astăzi, drept locurile de plimbare spre care s-au îndreptat cu predilecţie paşii bucureştenilor iubitori de linişte şi aer curat. Muzee celebre, elegante monumente de for public, interesante palate, somptuoase reşedinţe particulare, toate încojurate de verdeaţă constituie tot atâtea locuri spre care ne vom îndrepta cu admiraţie privirea.

Traseul se desfăşoară în mod cronologic, în concordanţă cu apariţia şi dezvoltarea celor două artere, dar şi a complexelor rezidenţiale pe care le străbate. Astfel, pornind din Piaţa Victoriei, vom străbate la început Şoseaua Kiseleff, continuând până dincolo de Arcul de Triumf la Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti“, după care, urmărind aleile Parcului Herăstrău şi ocolind apoi Piaţa Charles De Gaulle vom intra pe Bulevardul Aviatorilor; la jumătatea bulevardului ne vom abate la stânga spre a cunoaşte mai îndeaproape istoriile unor case aflate pe teritoriul fostelor parcelări Filipescu, Bonaparte şi Dorobanţi, pentru a reveni la aceeaşi Şosea şi a ne îndrepta, în final, spre Piaţa Victoriei, adică la punctul de unde am pornit. Întregul itinerar se poate uşor desluşi consultând harta ataşată acestui ghid, hartă ce include şi obiectivele amintite.

Măsurat cu pasul, adică fără grabă, socotind şi timpul necesar cunoaşterii monumentelor de pe traseu, întregul itinerar poate fi străbătut în vreo trei ceasuri bune, ca să folosim o expresie ce ne introduce în atmosfera unei epoci pe care o vom evoca deseori în cuprinsul ghidului. Se-nţelege, fireşte, că în această socoteală nu este inclus şi timpul necesar vizitării muzeelor de pe parcurs, lucru pe care îl vom lăsa la latitudinea celor ce vor întreprinde această plimbare. Vom puncta însă istoria acestor muzee fără a omite să atragem interesul călătorului prezentând succint, atât cât ne va permite spaţiul, câteva din valoroasele exponate ce se găsesc adăpostite aici.